Těsnící systémy

Kontakty

Oblast Čechy

Produktová podpora a obchod:

Ing. Zdeněk Záruba

Tel.: +420 267 198 405

E-mail: zzaruba@sitel.cz

 

Příjem objednávek 

a logistika:

Irena Břízová

Tel: +420 267 198 469

Tel: +420 267 198 470

Fax: +420 267 198 120

E-mail: ibrizova@sitel.cz

 

Sklad SITEL Dolínek - mapa

 

Oblast Morava

Tech.podpora a obchod: 

Vladimír Vlček

Tel.: +420 548 133 411

Fax: +420 548 211 324

Mob.: +420 602 367 396

E-mail:  vvlcek@sitel.cz

  

Radek Musil

Mob: +420 602 661 928

 E-mail: rmusil@sitel.cz

 

Příjem objednávek

a logistika :

Miriam Mertová 

Tel: +420 548 133 480

Mob:+420 602 689 028

E-mail: mmertova@sitel.cz

 

 

 

 

 

   

 

Kabelové průchodky Hawke

 

 

 

  Protipožární a vodotěsné kabelové průchodky HAWKE International

 

  Průchodky HAWKE byly vyvinuty pro aplikace, kde je kladen velký důraz na 

  bezpečnost a ochranu kabelů a jsou schopny odolávat těmto vlivům a

  prostředím:

 

 • Oheň

 • Voda

 • Plyn

 • Chemikálie

 • Kouř

 • Výbuch

 • EMC

 • Hluk

 • Hlodavci

 Nejčastější použití průchodek HAWKE je v telekomunikacích, vojenském průmyslu, výstavbě tunelů, výstavbě 

 obchodních center, jaderných elektrárnách , vodních elektrárnách , chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a

 lodním průmyslu.

 

                         Typ HRT

 Typ:HRT  

 Kruhový kabelový  prostup, který je

 dodáván v  typech 30,40,50,70,100,150 a

 200mm. Je vhodný pro použití  v kruhových

 otvorech, kde k zatěsnění dochází 

 utahováním matic po obvodě čelní desky.

 Kovové přední i zadní desky se stahují a

 stlačují zároveň prostřední černý pryžový

 kruh,čímž dochází k zatěsnění montážního

 otvoru ve zdi. Zároveň dochází i ke stlačení

 kabelových modulů uprostřed prostupu a

 tím k celkovému utěsnění celého

 kabelového prostupu.

       Typ HMX


 Typ: HMX
 Ocelový rámeček kabelového prostupu pro verzi přivaření na stěnu či průchod.

 Tento typ rámečku je vhodný pro aplikace jako jsou kontejnery, ocelové

 konstrukce, lodní průmysl, nádrže atd. Montáž se provádí nainstalováním

 největších průměrů kabelů a patřičných modulů tak, že začínáme od spodních

 modulů směrem nahoru. Mezi každým patrem modulů musí být vymezovací

 destička, aby mohlo dojít k bezchybné instalaci při stlačování. Každé patro musí

 být samozřejmě osazeno stejným vnějším rozměrem modulu, aby mohla být

 montáž uskutečněna. Na závěr se osadí kompresním klínem,kterým se prostup

 uzavře.

 

        Typ HCX


 Typ: HCX
 Tento typ rámečku je určen pro zazdění či přišroubování. Tyto prostupy jsou

 nejrozšířenější  a jsou určeny především pro stavebnictví a telekomunikace.

 Standardní provedení je ocel, na přání možnost dodávky rámečků v provedení

 nerez. Postup montáže vnitřního prostoru je stejný jako u typu HMX, rámeček

 jako takový je možno přizdít či přišroubovat. U tohoto rámečku je nutno mezi zeď

 a rámeček aplikovat intumescentní tmel, abychom eliminovali případné

 nerovnosti mezi oběma plochami a zamezili případnému průniku vody či

 vlhkosti.

 

 

                 Pevný rámeček

 

 Tento typ rámečku je vhodný pro instalaci nových kabelů či trubek.

 

                Dělený rámeček

 

 Tento typ děleného rámečku lze použít na již stávající  instalace kabelů , nebo

 trubek k vytvoření dodatečného zatěsnění prostupu bez nutnosti demontáže již
 nainstalovaných kabelů.

 

      Vícenásobný rámeček           

 

 Pro instalaci náročnějších kabelových prostupů s větším počtem kabelů, nebo

 nutností určité svazky oddělit je možno použít několikanásobné rámečky.

                Kabelové moduly

 Pro vnitřní prostor rámečku a instalaci

 kabelů se používají typové řady modulů,

 každý modul nabízí rozsah 3mm pro

 průměr kabelu. Obě poloviny modulu jsou

 barevně označeny  pro lepší vizuální

 kontrolu.

 

 

 

 

               Zaslepovací modul

 Pokud potřebujeme při navrhování kabelového prostupu a případné rezervy pro

 budoucí plánované kabely, vyplnit místo v prostupu , použijeme zaslepovací

 moduly, které jsou ve stejných typových řadách jako moduly pro kabely. Opět

 musí mít při montáži stejné vnější rozměry jako kabelové moduly.

 

 

 

 

 

 

                  Kompresní klín

 Pro instalaci rámečků typu HMX a HCX potřebujeme kompresní klín. Klín je

 rozebiratelný do 3 dílů, tak abychom do lehce stlačeného instalovaného modulu
 montážním klínem, vložili dva krajní díly kompresního klínu, poté se montážní

 klín uvolní a vsune třetí, střední díl kompresního klínu. Poté se utáhnou 3 matky
 na kompresním klínu a stlačí dokonale všechny  nainstalované moduly, čímž se

 kabelový prostup stane těsným.

 

 

 

 

                    Montážní klín


 Pro bezchybnou montáž prostupu je nutné ještě před instalací modulů

 posledního patra rámečku vsunout stlačnou destičku kompresního klínu,

 nainstalovat zbývající moduly ( zde se již vymezovací destička nepoužije) a vloží

 se doprostřed montážní klín, který při utahování působí jako hever. Stlačíme

 moduly rámečku tak, aby po stranách montážního klínu šly vložit dva boční díly

 kompresního klínu.

 

 

        Demontážní přípravek

 Pro případ demontáže rámečku HMX a HCX je nutno použít demontážní prvek,

 který působí jako stahovák. Bez tohoto přípravku nelze vysunout střední díl

 kompresního klínu, i když uvolníte matky. Teprve po vytažení středního dílu

 kompresního klínu tímto přípravkem, vsunete do vzniklé mezery montážní klín,

 stlačíte moduly tak, aby šly odstranit i oba boční díly kompresního klínu a pak

 povolíte montážní klín a vysunete z rámečku. Pak již můžete bez problému

 provádět případné úpravy.

 

 

 

        Vymezovací destička           

 Vymezovací destička se umístí mezi každé patro modulů, vyjma posledního

 nahoře. Funkce destičky je důležitá, protože zajistí perfektní stlačení modulů po

 celé šířce patra a tím dojde i k dokonalému utěsnění prostupu.

 

 

 

 

 

 

 

                  Lubrikační gel

 Lubrikační gel je důležitou a nezbytnou součástí kabel.prostupu. Je nezbytné

 vnitřní prostor rámečku a všechny použité moduly při montáži nalubrikovat,

 neboť se tím zaručí bezchybné umístění všech montážních součástí prostupu a

 tím dokonalé zatěsnění všech prostupujících kabelů či trubek.

 

 

 

 

 

 

   Intumescentní tmel              

 Intumescentní tmel se použije při montáži rámečku HCX. Tmel se aplikuje mezi

 zeď a rám rámečku, čímž dojde k  zatěsnění případných mezer (způsobených

 nerovností  povrchu zdi) mezi rámečkem a zdí a zamezí se případnému prolínání

 vody či vlhkosti do prostupu.

 

 

 

 

 

Foto z instalací
 

Informace o cenách najdete v sekci "Ceníky"

 

Soubory ke stažení:

Hawke katalog - montážní návod najdete na zadních stránkách katalogu !!

Certifikát Hawke

Sklad SITEL Dolínek - mapa

Certifikát nehořlavosti 120min.

Certifikát do výbuš. prostředí I.

Certifkát do výbuš. prostředí II.