HDPE chráničky

Kontakty

Oblast Čechy

Produktová podpora a obchod:

Ing. Zdeněk Záruba

Tel.: +420 267 198 405

E-mail: zzaruba@sitel.cz

 

Příjem objednávek 

a logistika:

Irena Břízová

Tel: +4202 67 198 469

Tel: +420 267 198 470

Fax: +420 267 198 120

E-mail: ibrizova@sitel.cz

 

Sklad SITEL Dolínek - mapa

 

Oblast Morava

Tech.podpora a obchod: 

Vladimír Vlček

Tel.: +420 548 133 411

Fax: +420 548 211 324

Mob.: +420 602 367 396

E-mail:  vvlcek@sitel.cz

  

Radek Musil

Mob: +420 602 661 928

E-mail: rmusil@sitel.cz

 

Příjem objednávek

a logistika :

Miriam Mertová 

Tel: +420 548 133 480

Mob:+420 602 689 028

E-mail: mmertova@sitel.cz

 

 

 

HDPE , LSPE, HFFR

 

 

 

 

 

 HDPE trubky /chráničky kabelů /se uplatňují jako součást telekomunikačních sítí,

 případně slabo-i silnoproudých rozvodů. Optický kabel je do trubek zafukován,

 nebo zatažen, přičemž  trubky mohou být spojeny rozebíratelnými mechanickými

 spojkami. Všeobecně lze dodávat HDPE trubky ve všech požadovaných barvách,

 podle požadavku zákazníka specifikované standardem, nebo barevnou stupnicí

 RAL. Trubky lze standardně dodávat bez pruhů, nebo se 4x1(nebo 4x2)

 podélnými kontrastními pruhy umístěnými pravidelně po obvodu v úhlu 90°.

 Při požadavku více pruhů např. 4x3 je možno trubku vyrobit za jednorázový

 příplatek / trubka se musí vyrobit jako dvoupláštová /

 

 

 

 

 Chráničky jsou vždy dodávány s vnějším hladkým povrchem. Provedení vnitřního

 povrchu zabezpečuje nízkou hodnotu koeficientu tření, což usnadní zafukování

 kabelu či mikrotrubiček.

 Lze volit jednu ze základních variant vnitřní stěny:

 a) hladkou lubrikovanou silikon. olejem

 b) hladkou lubrikovanou koextrudovanou vrstvou polymerů

 c) drážkovanou nelubrikovanou

 d) drážkovanou s koextrudovanou vrstvou polymerů

 Trubky jsou standardně označeny kontrastním, nejméně 5mm vysokým stálým

 potiskem, identifikujícím metráž, označení, označení výrobce, dodavatele,

 zákazníka, rozměry, typ materiálu,datum výroby a interní identifik. znak.

 

 

 

 

 HDPE, LSPE a HFFR trubky lze dodat na

 na dřevěných bubnech nebo ve smotcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LSPE trubky jsou chráničky se sníženou hořlavostí.Trubky se dodávají ve třídě

 nehořlavosti "B" a "C1" dle již dnes neplatné normy ČSN 730862. Používají se

 všude tam, kde je požadavek na zvýšenou požární odolnost jako např. metro,

 kolektory , vnitřní rozvody atd. Každý typ  trubky je otestován akreditovanou

 zkušebnou a každá serie je pravidelně testována při výrobě.

 

 

 

 

 

 

 


 

 HFFR trubky - bezhalogenové chráničky se sníženou hořlavostí pro ochranu

 optických a jiných kabelů. Jsou vhodné zejména do interiérových prostor, prostor

 Metra, kolektorů a všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na určitý

 stupeň požární bezpečnosti trubek.

 Výhodou těchto trubek je:

 - neobsahují žádný halogen

 - omezená tvorba kouře

 - nízká toxicita a korozivita zplodin hoření

 - materiál při hoření nezkapává a na povrchu se tvoří zuhelnatělá vrstva, která

   působí  jako tepelně izolační bariéra

 Nevýhoda:

 - ohebnost ( nelze s nimi manipulovat tak  jako s HDPE trubkami) díky jinému

   chemickému složení  materiálu

 

 Veškeré další specifické údaje o HDPE, LSPE a HFFR trubkách , včetně údajů o ohybu, skladování atd. najdete v sekci

 ceníky /trubky HDPE a mikrotrubičky

 

 

Informace o cenách najdete v sekci "Ceníky"

 

Soubory ke stažení :

 

Atest HDPE Sitel

Sklad SITEL Dolínek - mapa

Poškození bubnu - čelo

Poškození bubnu - střed

Poškození bubnu - hniloba

Prohlášení o shodě trubky HDPE

Prohlášení o shodě trubky a mikrotrubičky LSPE

Prohlášení o shodě HFFR trubky a mikrotrubičky

Leták trubky a mikrotrubičky 2013

Podmínky zpětného odkupu bubnů najdete v sekci "Ceníky" / cenik trubky HDPE /