Výsuvný energetický sloupek MSS

MSS ENERGO32, MSS ENERGO63, MSS ENERGO80

(MSS ENERGO126 a MSS ENERGO160 pouze jako zákaznické řešení)

Další informace včetně fotek z realizací naleznete také na stránkách:
SLUŽBY / MĚSTA a OBCE (klikni na link).

 

Multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO je určen k pohotovému připojení elektrické energie na volných plochách, jako jsou náměstí, parky či různá sportoviště, kde obvykle probíhají kulturní a společenské akce. Vybavení a konfigurace se řídí přáním zákazníka po konzultaci s výrobcem. SITEL nabízí stnadardně  3 základní kategorie energetických sloupků podle jejich příkonu s možností zákaznického vybavení zásuvkovými kombinacemi  na připravených typech zásuvkových rozvodnic. Zákaznicky lze zkonstruovat i energetický sloupek zdvojený, kde na jedné mechanické kostře jsou dvě hlavní rozvodnice v kombinaci vždy s jednou zásuvkovou rozvodnicí. Do takovéhoto sloupku vedou z připojovací krabice sloupku dva pohyblivé přívody a lze tedy nabídnout maximální proud až 126 nebo 160 A. 

Technické údaje:

Typ sítě:

Stupeň krytí:

Napětí:

Elektrický příkon:

Připojení:

Zdvih sloupku:

Zdvihové ústrojí:

Ovládání zdvihu:

Víko:

Zatižitelnost víka:

Rozměry včetně víka:

Pracovní poloha:

Instalační jáma:

Hmotnost:

 

TN-S (lze připojit i na sítě typu TN-C, TT)

IP67 pro rozvodnice a zásuvky, IP44 pro konstrukci sloupku

230 V / 400 V, 50 Hz

podle typu sloupku do 55 kW (zákaznicky max. 111 kW)

elektroinstalační krabice (průřez vodičů 1 - 16 /25/ mm2)

470 mm

šroubový mechanizmus

ruční ( klika ), nebo bateriové elektronářadí (AKU vrtačka, šroubovák)

680 x 680 mm včetně příruby

ocelové univerzální víko na zadláždění, beton, asfalt B125 ( 125 kN )

zemní plastová komora Carson 800 x 800 x 1025 mm (š x d x v)

svislá, povolená odchylka ± 5°

cca 1 500 x 1 500 x 1 500 mm

cca 50 kg včetně komory

 

Nadřazený jistič energetického přívodu sloupku:

20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A

více pouze pro průběžné napájecí vedení a zákaznické konfigurace sloupku (126 A a 160 A)

Hlavní třífázový vypínač sloupku:

dimenzován na 32, 63, 80 A

(lze nahradit jističem char. B po dohodě s výrobcem)

Chrániče v rozvodnicích:

(vícenásobná ochrana  umožňuje odpojení jen části připojených odběrů) 

30 mA pro 230 V i 400 V

 (pro zásuvku 63 A - 100 mA)

Jističe pro zásuvky:

typ B pro 230 V a typ C pro 400 V

Zásuvky:

16 A / 230 V, 16 A / 400 V/, 32 A / 400 V,  63 A / 400 V

 

Pracovní polohy Multifunkčního sloupku SITEL: 

  • MSS tři polohy
  • první poloha

umožňuje kromě připojení kabelů do jednotlivých zásuvek také ovládání jističů a chráničů

  • druhá poloha

umožňuje vnější připojení a odpojení kabelů do jednotlivých zásuvek, (jističe a chrániče  nepřístupné) 

třetí poloha

je poloha , kdy je víko umístěno v úrovni okolního terénu. Tato poloha je většinou klidová bez odběrů nebo pouze pro malé odběry 230 V, které jsou připojeny do sloupku jeho spodní stranou

 

Z bezpečnostních důvodů nevedeme u sloupku MSS připojené kabely víkem sloupku !!!

Tři polohy umožňují volit optimální variantu "otevření" sloupku podle aktuální potřeby na odběr elektrické energie. Pro odběr vody (MSS AQUA) a stlačeného vzduchu se používá pouze poloha první a třetí.

 

Z čeho se sloupek MSS skládá:

MSS_části

 

1 -  klika pro vysunutí sloupku z nitra komory

2 -  víko energetického sloupku ( v klidové poloze je v 

       úrovni okolního terénu)

3 -  tělo energetického sloupku ( plastové desky na

       kostře z nerezové oceli) slouží k montáži rozvodnic

       a jiného vybavení

4 -  zásuvkové rozvodnice (1 - 4 kusy)

5 -  nosná kostra tvořená profily z nerez. oceli

6 -  šroubový mechanizmus sloužící k vyzvednutí i

       uložení sloupku

7 -  pohyblivý přívod typu H07 RN-F 5 x 6 - 16 mm²

       ( průřez podle typu sloupku)

8 -  zemní plastová komora Carson

9 -  elektroinstalační krabice pro propojení pohyblivých

       přívodů rozvodnic a přívodního zemního kabelu

10- kanalizační přípojka nebo trativod (nejlépe osadit

       odtokovou šachtou se  zpětnou klapkou proti

       zpětnému vzdutí

       vody)                                                                          

 

   MSS0167ABCE                 

 

Typy rozvodnic: 

Rozvodnice typu "M, N, O, P" obsahuje hlavní vypínač sloupku, případně po dohodě hlavní jistič. Na sloupek se umisťuje vždy jedna hlavní rozvodnice a maximálně tři zásuvkové. Rozvodnice je nutné volit s ohledem na požadovaný výkon a dimenzování sloupku - konzultace poskytujeme zdarma. 

 Přehled rozvodnic MSS ENERGO

Hlavní způsoby připojení energetických sloupků k energetické síti:

 MSS ENERGO_připojení

Doporučené přívodní vedení:

Hodnota nadřazeného jističe udává maximální trvalý proud, který může protékat přívodním kabelovým vedením a podle něj se dimenzuje přívodní vedení ke sloupku. Obvykle CYKY 5 x 6 mm2 až  5 x 16 mm2 . Připojení sloupku se provádí pomocí instalační krabice a zemnícího můstku - ochranné uzemnění: např. FeZn Ø10 mm nebo pásovina max. 30 x 5 mm slouží pro napojení ochranných vodičů sloupku. Převod mezi typem sítí TN-S, TN-C a TT se provádí v energetickém sloupku. V případě speciálního požadavku lze hlavní třífázový vypínač sloupku vyměnit za jistič  s charakteristikou typu B. Toto řešení je nutné použít vždy v případě, kdy jsou energetické sloupky připojeny na napájecí okruh. Pro tyto případy kontaktujte výrobce s požadavkem na vytvoření zákaznického řešení.

 

Pro uzavření prostoru nainstalovaného sloupku je k dispozici univerzální víko:

ocelové víko univerzální na zabetonování, zadláždění a zaasfaltování, žárově zinkované, třída zatížení B125 (12,5t) 

 

 * prostor pro výplň víka je 40 mm.

 

Další materiály ke stažení:

Certifikát EZÚ

Prohlášení o shodě

Zkušební protokol (pro univerzální víko)

 

 

Cena se počítá podle podmínek konkrétního projektu, dimenzování na výkon, počtu a typu rozvodnic a místa realizace a celkového počtu energetických sloupků v jednom projektu.