Pokládka a mechanizace

Kontakty

vedoucí střediska

Jaroslav Stolovský

Tel.: 267 198 418

Fax: 267 198 222

Mob.: 606 608 372

E-mail: jstolovsky@sitel.cz  

Zafukování

 

 
 

Technologie zafukování je úzce spojená s nástupem optických prvků do telekomunikačních sítí.  Díky "odlehčení" přenosových médií nahradila techniky pokládky a zatahování známé u metalických kabelů. Technologie je společná pro instalaci optických kabelů i pro mikrotrubičky, které se používají  pro lepší využití HDPE trubky (chráničky). Před instalací optického kabelu lze rozdělit její průřez pomocí mikrotrubiček. Mikrotrubičky se zafukují v různých kombinacích s průměrem 10/8 mm, 7/5,5 mm a 5/3,5 mm. Do každé instalované mikrotrubičky lze následně zavést samostatný optický kabel.

  Katalog   Odvíjení mikrotrubiček

 

  CableJetVýkop
     Měření tlaku a délky    Měření délky