Metalické sítě a koncové služby

Kontakty

vedoucí střediska

Michal Keselica

Tel.: 267 198 216

Fax: 267 198 222

Mob.: 602 287 033

E-mail: mkeselica@sitel.cz  

Metalické sítě

 

 
 

Metalické sítě jsou založeny na klasických metalických kabelech původně určených pro telefonní službu.                  S nástupem moderních technologií jsou tyto sítě vytlačovány směrem ke koncovým uživatelům, takže jsou dnes využívány prakticky pouze v sítích přístupových. Přesto jsou velmi důležitou součástí telekomunikační sítě, neboť právě přes ně jsou realizovány nové koncové služby. To je důvodem jejich trvalé údržby a v určitém rozsahu i výstavby. Tyto činnosti zajišťuje v rámci společnosti středisko metalických kabelů. Nasazení širokopásmových technologií vyžaduje, aby přenosový řetězec od ústředny k účastníkovi byl kvalitní. Dostatečnou zárukou je dodržení parametrů pro původní, tj. telefonní, službu. Proto jsou i v současné době sledovány a ověřovány klasické nízkofrekvenční parametry kabelů a udržován řád metalických rozvodů. 

  Výkop se spojkou a lokátorem      Kabelové spojky v kabelovně

 


Kabelové_rošty a výstup do kabelovnyKabelovna-údržba různých technologií