Metalické sítě a koncové služby

Kontakty

vedoucí střediska

Michal Keselica

Tel.: 267 198 216

Fax: 267 198 222

Mob.: 602 287 033

E-mail: mkeselica@sitel.cz  

Služby koncovým uživatelům

 

 

 

     V oblasti služeb koncovým uživatelům zabezpečuje společnost SITEL, spol.  s r.o. zřizování telekomunikačních služeb na metalických přístupových sítích. Tato činnost je prováděna pro provozovatele těchto sítí Telefonica Czech Republic. Rozsah koncových služeb tvoří zavedení či obnova standardní telefonní přípojky a realizace širokopásmové transportní služby většinou v technologii xDSL. Podle požadavků účastníka jsou pak nad širokopásmovým kanálem zavedeny koncové služby připojení k Internetu a/nebo IPTV (internetová televize). SITEL, spol. s r.o. pokrývá úplný rozsah služeb koncovým účastníkům od návrhu, projektu (pokud je nutný), instalaci a oživení přípojky, zavedení koncové služby až po komplexní servis po celou dobu poskytování koncových služeb.

  HR_zářezová technologie Traťový a Účastnický rozvaděč Účastnický rozvaděč na sloupu
Účastnický rozvaděč_otevřený Měřicí technika xDSL Měření xDSL