Sítě

Kontakty

Jiřina Kollárová

Tel.: 267 198 109

Fax: 267 198 222

E-mail: jkollarova@sitel.cz

 

Jiří Černý

Tel.: 267 198 454

Fax: 267 198 222

E-mail: jc@sitel.cz

Sítě

Společnost SITEL, spol. s r.o. nabízí svým partnerům a zákazníkům také služby v oblasti konektivity. K tomu využívá své vlastní optické sítě a nebo úzkou spolupráci s ostatními pronajímateli kapacity optických vláken. Vždy však sestavujeme trasu jako celek. Naší výhodou je, že chybějící části jsme schopni nejen připravit ale také projednat a následně realizovat.

 

Jaká je tedy výhoda pro naše zákazníky? 

  • technicky připravená a projednaná trasa
  • změřené technické přenosové parametry celé trasy
  • uzavřena pouze jedna smlouva
  • dohled nad trasou
  • servis na celý průběh trasy

 

 Zafukování optických kabelů do mikrotrubiček

 

Oznámení na ČTÚ o typu rozhraní poskytované veřejné komunikační sítě:

Rozhraní veřejné komunikační sítě