Města a obce

Kontakty

Ing. Jiří Toman
manažer pro klíčové zákazníky
TEL: 602 268 374
E-mail: jtoman@sitel.cz
Jiří Toman

 ceny MSS
 

PROSPEKT

"klikni zde"

 

UKÁZKA REALIZACÍ

"klikni zde"

 

VYBRANÉ TYPOVÉ SESTAVY

"klikni zde"  

Výsuvný energetický sloupek MSS

Jednoduchost, spolehlivost a modulárita, to je naše řešení. Energetické sloupky (výsuvné podzemní rozvaděče) jsou konstruovány zejména se zaměřením na problematickou vlhkost, kterou trpí velmi často všechna zařízení uložená pod zemí a proto mají kyrtí zásuvek a rozvodnic IP67. Sloupek umožňuje městům a obcím nově vyřešit požadavky na zajištění dočasného odběru elektrické energie na náměstích a plochách, kde se pořádají trhy, poutě nebo slouží pro připojení přístrojů údržby v technologických areálech nebo sportovištích. Nové modulární řešení nabízí variantně celou řadu konfigurací jak do nabídnutého výkonu, tak do osazení zásuvkovými kombinacemi.

 

Ukázka realizací v různých městech i v zahraničí:

KONZULTACE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR A NÁVRH POSKYTUJEME ZDARMA!

MSS ENERGO realizace_1 MSS ENERGO realizace 2 MSS ENERGO realizace 3
MSS ENERGO realizace 4 MSS ENERGO realizace 5 MSS ENERGO realizace 6
MSS ENERGO realizace 7 MSS ENERGO realizace 8 MSS ENERGO realizace 9
MSS ENERGO realizace 10 MSS ENERGO realizace 11 MSS ENERGO realizace 12

Sloupek si vybírejte vždy podle očekávaného výkonu, který budete potřebovat zajistit:

MSS ENERGO32 (max. 32 A)

max. 22 kW - pro zásuvky 16 A

 

MSS ENERGO63 (max. 63 A)

max. 44 kW - pro zásuvky 16 A a 32 A

 

MSS ENERGO80 (max. 80 A)

max. 55 kW - pro zásuvky 16 A, 32 A a 63 A

 

Zákaznické konfigurace po konzultaci

s výrobcem (zdvojený sloupek):

MSS ENERGO126 (až 126 A) 

MSS ENERGO160 (až 160 A)

MSS  

Připravili jsme pro Vás 12 typových energetických sloupků, které jsou technicky i cenově optimalizovány. Jejich výběr byl dán jejich oblíbeností u našich zákazníků. Prospekt ke stažení vlevo. Další kombinace k dispozici včetně "internetových" rozvodnic.

Standardní typy rozvodnic, které můžeme v jednotlivých projektech použít:

Typy rozvodnic MSS ENERGO

Standardní zásuvky umístěné na rozvodnicích: 16 A / 230 V (i Schuko), 16 A / 400 V, 32 A / 400 V, 63 A / 400 V.

Na jeden sloupek můžete umístit 1 až 4 rozvodnice podle vašeho výběru. Jedna z nich však musí být typu "M, N, O, P", kde je umístěn hlavní vypínač sloupku. Každá rozvodnice má standardně svůj chránič, což umožňuje oddělit jednotlivé odběry, takzvaně "nespadne" celý sloupek, když se vypne jeden z chráničů. V případě, že je sloupek napojen na napájecí okruh musí být vybaven vždy hlavním jističem. Toto řešení je realizováno jako zákaznický projekt.
Na sloupky o výkonech 126 A a 160 A se umisťují dvě hlavní rozvodnice a dvě zásuvkové - osazení konzultujte s výrobcem..

 

Energetické sloupky mají víko:

ocelové víko univerzální (03) na zabetonování, zadláždění a zaasfaltování, žárově zinkované, třída zatížení B125 (12,5t) 

 

 * prostor pro výplň víka 03 je 30 mm.

   

Zdánlivě malý, ale velmi výkonný. Čeká pod zemí, dokud ho nebudete potřebovat:

  • odolnost proti vlhkosti s krytím rozvodnic IP67 (IP67 = odolný proti vodě i vzdušnému kondenzátu)
  • speciální úprava elektrických rozvodnic proti vnitřnímu srážení kondenzátu (vodní kapky) podle ČSN EN 60439-1 ed.2
  • každá rozvodnice disponuje vlastním chráničem a jističi a rozvodnice v konfiguraci pouze se 400V zásuvkami kombinovaným chráničem, také zásuvky 230 V umístěné v rozvodnicích G, I, J, M, P mají kombinovaný chránič. Do těchto okruhů je vhodné připojovat "rizikové" odběry, které při výpadku neovliví ostatní zásuvkové okruhy 
  • MULTIMEDIÁLNÍ připojení.  Ve spolupráci s místním poskytovatelem internetu nebo s některým z celoplošně licencovaných operátorů můžeme pro Vás připravit přesně na míru vyvedení FAST Ethernetového připojení. To vám umožní nabízet na náměstí prezentace s připojením k internetu (prezentační autobusy různých firem...), velkoplošné promítání a také i televizní přenosy
  • celková nízká váha (cca 50 kg) - k montáži není potřeba jeřáb ani jiný mechanismus. Zvládnou ji dva pracovníci
  • malé rozměry instalační komory sloupku pro uložení do země (800 x 800 x 920 = nížší náklady na přípravu montážní jámy).
  • připojení na trativod nebo kanalizaci pro odvod dešťové vody z komory. Toto napojení je nutné, protože prší-li v době, kdy je sloupek v aktivní poloze a je používán, musí dešťová voda, která naprší do instalační komory, mít šanci někam odtékat
  • V případě požadavku na připojení větších odběrů je možné sloupek konstruovat jako zdvojený, kdy na jedné mechanické kostře jsou umístěny dvě hlavní rozvodnice, každá v kombinaci s jednou zásuvkovou.
  • Pro mimořádné odběry lze také dodat i samostatnou zemní zásuvku v provedení 32 A, 62 A, 125 A / 400 V, která se připojí kabelem mimo sloupek MSS přímo na hlavní rozvaděč.
  • Externí zemní zásuvky připojené ke sloupku nabízíme jak pro 230 V, tak pro 400 V. Pomocí nich lze například naprojektovat sloupek MSS jako "centrální energetický bod" na části náměstí a z něj vyvést zásuvky přímo k jednotlivým prodejním místům kde mají být umístěny stánky. Zemní zásuvky lze  dodat i samostatně.

 

Technické informace na: MULTIFUNKČNÍ  SLOUPEK  MSS (klikni na link).