Města a obce

Kontakty

 

 

detektor

detektor chodců

 


Ing. Jiří Toman

manažer pro klíčové zákazníky

TEL: 602 268 374

E-mail: jtoman@sitel.cz

 

Jiří Toman

Přechody pro chodce

přechod pro chodce

Jak zlepšit bezpečnost pohybu občanů je otázka, kterou si klade celá řada měst a obcí. Snížení nehodovosti samozřejmě napomáhá správné značení, vhodné stavební úpravy nebo aktivní prvky, kterými jsou například informační radary na měření okamžité rychlosti projíždějícíh vozidel nebo radarem řízené semafory na kritických místech, které zapínají červenou pro vozidla jedoucí rychleji, než je v daném úseku povoleno. V neposlední řadě jsou to přechody pro chodce.

 

Je potřebné zvážit možnosti, které se v současné době nabízejí a vždy vybrat pro danou lokalitu tu nejoptimálnější:

 

  • zpomalovací prahy v kombinaci s přechodem pro chodce  

  • jednoduchý nasvětlený přechod pro chodce (výbojkou nebo nově LED svítidly)

  • přechod pro chodce s optickým upozorňovacím zařízením (blikající světlo - světla)

  • přechod pro chodce kombinovaný s čidly, která aktivují varovná světla nebo LED bodovky umístěné ve vozovce v okamžiku přiblížení chodce k přechodu a po dobu kdy je na přechodu. Pro řidiče jde o markantní změnu upozorňující na přítomnost chodce

  • přechod pro chodce se semaforem a chodeckými tlačítky, kde je potřebné si vynutit zastavení vozidel

 

Pokud nevíte jak provoz v daném místě vypadá, můžete využít námi nabízenou službu analýzy silničního provozu (viz radary pro bezpečnost), která vám poskytne reálná data z doby měření. Na základě analýzy si můžete zvolit odpovídající řešení, které nejlépe ochrání chodce pohybující se v daném  místě.

 

Ilustrační ukázky některých realizací:

Přechod_1

Přechod_2

Přechod_3

Přechod_4