Sítě

Kontakty

Jiřina Kollárová

Tel.: 267 198 109

Fax: 267 198 222

E-mail: jkollarova@sitel.cz

Jiří Černý

Tel.: 267 198 454

Fax: 267 198 222

E-mail: jc@sitel.cz

Praha (optické kabely)

Sítě SITEL, nabídka k pronájmu.

Situace polohy optických kabelů, detailní informace na vyžádání:

  Optické kabely