Rozvoj-certifikáty

Kontakty

Odborný garant:

Bc. Anna Biernátová

Tel.: 725 051 365

E-mail: abiernatova@sitel.cz


Měření PMD

 

Prospekt ke stažení "klikni":

 PROSPEKT

English version: "click here"

 

 měření PMD

Měření distribuovaného PMD

Měření distribuovaného PMD

Měření rozložení PMD podél optických tras.

Společnost SITEL je jako jediná v České republice vlastníkem zcela unikátního měřícího přístroje FTB-5600, který dokáže změřit velikost PMD podél celé optické trasy. Většina "klasických" přístrojů a způsobů měření poskytne jako výslednou hodnotu PMD pouze jedno číslo, reprezentující celou trasu. Není tak možné zjistit, zda je špatná trasa celá nebo jen její určitý úsek. V případě nadlimitní hodnoty PMD změřené klasickou metodou (číselná hodnota na trasu), lze zjistit místa nárustu PMD právě s pomocí distribuovaného měřicího přístroje FTB-5600.  To umožní nalezení úseku s nadlimitními parametry PMD. Oprava pouze tohoto úseku přináší značnou výhodu v úspoře finančních prostředků, které by byl yvynaloženy na opravu celé trasy a také významné zkrácení doby potřebné ke zprovoznění celé trasy.

 

Kdy je vhodné využít této měřicí metody?

Polarizační vidová disperze začíná ovlivńovat kvalitu přenosu při rychlostech 10 Gbit/s a vyšších. Důležitost "znalosti" tohoto parametru je také významná při nasazování přenosových systémů WDM a analogové televize na starších optických trasách. PMD se měří také pro kontrolu nově instalované trasy. 

  

Co je to polarizační vidová disperze (PMD)?

Útlum a disperze jsou důležité parametry každého optického vlákna. Útlum vyjadřuje ztrátu světelné energie a lze ho měřit přímou metodou nebo pomocí reflektometrické metody (OTDR). Samotná disperze způsobuje zkreslení přenášeného signálu. Disperzi lze dělit na chromatickou, která je dána vždy způsobem výroby každého optického vlákna a na polarizační, kterou nelze garantovat při výrobě ale měmí se i následnou manipulací s optickým vláknem a kabelem. Polarizační vidová disperze reprezentuje stav šíření jednotlivých "vidů" skrz optické vlákno. Při ideálním a zjednodušeném průběhu dorazí jak horizontální, tak vertikální složka ve stejnou dobu i poloze. U reálného vlákna jsou obě složky vzájemně vždy posunuty - tento jev je polarizační vidová disperze: 

 

vid  FTB

  Co ovlivňuje polarizační vidovou disperzi (PMD)?

- instalace trasy

- teplota (v závislosti na vlastnostech použitého materiálu)

- mechanické namáhání při výrobě, instalaci a provozu

- kvalita vláken při výrobě

- vibrace
(riziková místa  pro vibrace jsou souběžně položené kabely podél tramvajových a železničních tratí nebo závěsných kabelů umístěných na trakčních napájecích vedeních) 
 

 

Ukázka naměřených hodnot PMD na samonosném optickém kabelu:

PMD výsledky měření