Rozvoj-certifikáty

Společnost SITEL, spol. s r.o. svým zákazníkům nabízí komplexní paletu služeb od návrhu řešení, přes projekci, projednání, výstavbu, dokumentaci, provoz a servis telekomunikačních a datových sítí i kabelážních a bezpečnostních systémů. Své služby včetně konzultační podpory zajišťuje nejen pro telekomunikační operátory, ale i pro zákazníky ze sektorů energetiky, dopravy, průmyslu,  stavebnictví , obrany, vnitra, státní správy, měst a obcí.

 

Klíčovou roli k zajištění komplexní péče o zkazníky hraje útvar Rozvoje společnosti, který poskytuje nejen špičkové odborné zázemí ale také širokou škálu služeb. Je zapojen v celé řadě rozvojových, normalizačních i poradenských činností. Mezi špičkové aktivity bezesporu patří příprava a pilotní ověření měření úniku tepla, vody a produktů pomocí optických vláken, příprava a spuštění nové služby pro naše zákazníky v oblasti měření distribuované polarizační disperze s analýzou jejího průběhu v průběhu celé délky trasy. Útvar odpovídá také za interní certifikační a auditorskou činnost.

 

Stánek    

Útvar rozvoje významně přispívá i k celkové reprezentaci společnosti nejen přípravou a účastí na odborných výstavách ale i aktivní účastí na konferencích a přednáškách.