Výzkumné a vývojové úkoly

Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj optických součástek pro silovou energetiku a energovody

 ALFA  TA ČR

Vznik projektu v rámci programu TA ČR - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

 

 Účastnící projektu:

- SQS Vláknová optika, a.s.

- Kabelovna Kabex, a.s.

- SITEL, spol. s r.o.

- T-systems Czech republic, a.s.

- Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

- české vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

 

Etapa projektu "A" = polygon pro měření optických vláken na střeše ČVUT FEL

Etapa projektu "B" = polygon pro měření optických vláken v pražském metru - síť T-Systems