Zeměměřické práce

Toto středisko zajišťuje:

 

  • - geodetické práce pro projektovou dokumentaci
  • - geodetické zpracování dokumentace skutečného provedení
  • - geodetické vytýčení sítí SITEL, spol. s r.o. a ostatních majitelů sítí pro které zajišťuje SITEL, spol. s r.o.  servis,

- geodetické podklady pro zřízení práv věcných břemen

  • - přepracování stávajících geodetických dokumentací dle požadavků do jednotného tvaru

 

 

  Geodetické vybavení Geodetická příprava

  Geodet při práciGeodet při měření