Metalické sítě a koncové služby

Kontakty

 

vedoucí střediska

Michal Keselica

Tel.: 267 198 216

Fax: 267 198 222

Mob.: 602 287 033

E-mail: mkeselica@sitel.cz  

Metalické sítě a koncové služby

Středisko metalických sítí a koncových služeb provádí činnosti zaměřené na výstavbu a údržbu klasických sítí metalických kabelů a na zřizování služeb koncovým zákazníkům provozovaných po těchto sítích.

Díky nástupu optických technologií je nová výstavba metalických sítí minimalizována na nejnutnější míru a soustřeďuje se spolu s údržbou na přístupovou úroveň. Výjimku tvoří speciální sítě některých provozovatelů. Hlavní činnost spočívá  montáží a ukončování metalických kabelů v centrálních a v distribučních bodech metalické sítě (HR, SR, ÚR). Moderní technologií pro spojování kabelových prvků je technologie zářezová používaná současně v průběhu trasy i pro ukončení kabelů.

 V oblasti koncových služeb zajišťuje instalaci a obnovu klasických telefonních přípojek se zaváděním širokopásmového přístupu v technologiích xDSL. Nad širokopásmovým kanálem jsou pak implementovány služby přístupu k Internetu a IPTV. Rozsah poskytovaných služeb je následující : 

  •  návrh, projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení,

  •  inženýrská činnost ve všech etapách přípravy a realizace zákaznického projektu,

  •  spojování kabelových prvků a jejich ukončování na rozvaděčích všech úrovní přístupové sítě,

  •  výstavba kabelových souborů,

  •  klasické technologie používané při údržbě speciálních metalických sítí (včetně pupinování),

  •  měření parametrů metalických sítí (kontinuita, izolace, smyčkový odpor, kapacita,

  kapacitní nerovnováhy,

  •  provozní útlum (přeslech atd.),

  •  lokalizace poruch metalických kabelových sítí,

  •   zavádění úzkopásmových (telefon) a širokopásmových (Internet, IPTV) služeb

  koncovým účastníkům,

  •   odborné činnosti pro havarijní servis,

  •   záruční a pozáruční servis metalických sítí,

  •  komplexní servis zákazníkům v oblasti koncových služeb.