MOTTO:

"PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE – my se staráme o vaše sítě, vy se věnujte vašim zákazníkům"

 • jsme česká firma rodinného typu bez účasti zahraničního kapitálu
 • profilujeme se jako systémový integrátor s 30-ti letou historií
 • působíme jak v České republice, tak i v zahraničí
 • nabízíme špičková technická řešení komunikačních sítí
 • zajišťujeme profesionálně provedené instalace a servis
 • máme zkušený tým a spolehlivou komunikaci
 • cílem je spokojený zákazník, který se rád vrací. Naše činnost se nezastavila ani v současné složité době. Naopak stále rozšiřujeme všechny aktivity, což je známka naší vysoké profesionality a schopnosti se přizpůsobit podmínkám na trhu

ETICKÝ KODEX:

Při našich aktivitách dodržujeme, ale také vyžadujeme dodržování, zásad zodpovědného a profesionální přístupu, kolegiality a loajálnosti. Společnost SITEL, spol. s r.o. vydala pro své zaměstnance etický kodex, který definuje pravidla chování pro všechny zaměstnance a ukládá povinnost chovat se profesionálně, eticky a v souladu s právními předpisy, a to jak interně v rámci společnosti, tak i navenek vůči třetím osobám (orgány veřejné správy, odběratelé, dodavatelé, konkurenti, apod.).

Jedním z ustanovení je i zásada jednání v zájmu společnosti:

 • Střet zájmů – zaměstnanec  musí jednat v dobré víře v zájmu společnosti
 • Dobré jméno a dobrá pověst – svým jednáním nesmí poškozovat jméno společnosti
 • Efektivita jednání – pracovní úkoly by měl zaměstnanec plnit včas a v termínu
 • Loajalita ke společnosti , jednání v zájmu společnosti
 • Osobní rozvoj – prohlubování vzdělání zaměstnance souvisejících s jeho výkonem práce

V rámci zajištění vnější kontroly dodržování pravidel chování dle etického kodexu bychom velice ocenili Váš následující postup. V případě, že zjistíte jakoukoliv skutečnost nasvědčující tomu, že ze strany zaměstnance společnosti došlo k tomu, že se zaměstnanec SITELu nechoval profesionálně, eticky nebo v souladu s právními předpisy, , oznamte prosím tuto skutečnost Úseku auditu a kontrolingu společnosti prostřednictvím následujícího emailu: auditcontrolling@sitel.cz Společnost se bude zabývat všemi oznámeními, a to i takovými, která byla podána anonymně.


ZAMĚSTNANECKÝ PŘÍSTUP

Společnosti SITEL, spol. s r.o. velmi záleží na spokojenosti svých zaměstnanců, a proto jim poskytuje i řadu zaměstnaneckých výhod. Tyto jsou uvedeny na karierních stránkách společnosti. Jsme tým zkušených odborníků, vzájemně si pomáháme a rádi kariérně podpoříme každého, kdo má chuť posunout sebe i naši společnost tím správným směrem.

Děkujeme všem za dodržování námi respektovaných zásad a tím také za zvyšování firemní kultury společnosti.

Ing. Jan Novák, CSc., majitel společnosti

TOP