PLASTOVÉ KABELOVODY MULTIKANÁLY

PRODEJ - NÁKUP - LOGISTIKA

ČECHY

Pavel Kabourek
produktová podpora
Mobil.: (+420) 727 958 946
E-mail: pkabourek@sitel.cz

MORAVA

Radek Musil
technická podpora
a obchod

Mob: (+420) 602 661 928
E-mail: rmusil@sitel.cz

Vladimír Vlček
technická podpora
a obchod

Mob.: (+420) 602 367 396
Tel.: (+420) 548 133 411
Fax: (+420) 548 211 324
E-mail: vvlcek@sitel.cz

Výstavba kabelových tras z Multikanálů a přístupových komor Carson byla na našem trhu zahájena před více než 15 lety, za tuto dobu naše společnost úspěšně zavedla tyto produkty na trh a nasbírala mnoho zkušeností, které použila ke zdokonalení tohoto progresivního řešení výstavby kabelovodů. Multikanál je využíván při budování metropolitních síti, železničních a tramvajových zastávek, místních sítí, páteřních rozvodů budov. Klíčové je, že do již vybudovaného kabelovodu lze snadno vstoupit z přístupových komor a další zemní a výkopové práce nejsou nutné.  Praxe ukázala  výhodnost plánovat kabelové trasy s rezervou obzvlášť v městských zástavbách, protože s růstem objemu pokládaných kabelů roste i nárok na prostorové uložení. Všechny tyto nároky Multikanál splňuje plnou měrou a bezesporu lze říci, že v současné době neexistuje srovnatelný výrobek, který by byl schopen plně konkurovat tomuto systému a všem jeho přednostem. 

DETAILNÍ INFORMACE

Multikanály s šesti a čtyřmi otvory jsou vyráběny a dodávány nově s novým spojovacím zámkem "PUSH-FIT", který umožňuje "zacvaknutí" dílů do sebe bez potřeby používat spojovací spony.

DEVÍTIOTVOROVÝ MULTIKANÁL

ŠESTIOTVOROVÝ MULTIKANÁL

ČTYŘOTVOROVÝ MULTIKANÁL

ČTYŘOTVOROVÝ MULTIKANÁL XL

PŘISLUŠENSTVÍ

Pro trasy s požadavkem na sníženou hořlavost kabelovodu je vhodné použít Multikanál 9W NH/CZ vyhovující normám ČSN ISO 11925-2, ČSN EN 13501- 1: 2007
Při použití Multikanálů pro venkovní aplikace dochází u nestabilizovaného materiálu ve velmi krátké době k degradaci vlivem UV záření. Proto je nutné, aby Multikanály pro venkovní řešení byly UV stabilizovány, proto se do směsi pro výrobu Multikanálů přidává UV stabilizátor, který chrání materiál před degradací a zhoršováním fyzikálně mechanických vlastností výrobku. Označení Multikanálu se zvýšenou UV odolností je Multikanál UV. Hodí se pro vnější aplikace jako je instalace kabelovodu vedeném po mostních konstrukcích. Pro tento typ využití disponujeme unikátním dilatačním dílem.
Při požadavku na vodotěsný kabelovod nabízíme řešení pomocí speciálního vodotěsného systému Multikanálů a vodotěsných betonových šachet , který je schopen odolávat přetlaku vody do 0,3 bar. Montáž této technologie vyžaduje použití speciální technologie a strikní dodržení pracovního postupu. Záruka na vodotěsnost bude vydána pouze v případech, kdy kabelovod bude instalován společností SITEL, spol. s r. o., nebo společností odborně proškolenou. Dostupné pouze pro provedení devítiotvorové (výroba v ČR).
Názorná ukázka odolnosti unikátní konstrukce Multikanálů.

T

TOP