TĚSNÍCÍ SYSTÉMY

PRODEJ - NÁKUP - LOGISTIKA

ČECHY

Ing. Zdeněk Záruba
produktová a technická podpora a obchod

Tel.: (+420) 267 198 405
Mob.: (+420) 725 951 664
E-mail: zzaruba@sitel.cz

MORAVA

Radek Musil
technická podpora
a obchod

Mob: (+420) 602 661 928
E-mail: rmusil@sitel.cz

Vladimír Vlček
technická podpora
a obchod

Mob.: (+420) 602 367 396
Tel.: (+420) 548 133 411
Fax: (+420) 548 211 324
E-mail: vvlcek@sitel.cz

Těsnící systémy slouží k utěsnění kabelových prostupů  do různých objektů, všude tam, kde je zvýšený požadavek na zabezpečení prostupu proti průniku  vody, vlhkosti, plynů a případně ochranu při požáru. Podle aktuálních požadavků  se pak řídí výběr vhodné technologie.

DETAILNÍ INFORMACE

Ucpávky  Polywater ® jsou určeny pro utěsnění kabelů především v trubkových prostupech, ale i v jiných případech. Umožňují utěsnění nových i stávajících kabelů a trubek proti tlakové vodě, kyselinám, ropným produktům a jiným  kontaminujícím látkám, ale i hlodavcům. Kabelové ucpávky Polywater® vydrží tlak vody  do 10m vodního sloupce (1bar).

Instalace je poměrně jednoduchá a lze ji zvládnout dle návodu k montáži (viz materiál ke stažení), na přání zákazníka však zajišťujeme i montáž našimi certifikovanými pracovníky. Hlavním materiálem ucpávky je dvousložková pěna, která se při vstřikování aplikační pistolí promíchává pomocí speciální  míchací trysky mezi dva těsnící pásy a během několika minut expanduje a vytvrzuje se. Pěna expanduje i v přítomnosti tlakové vody. Takto vytvořené těsnění z vytvrzené pěny je pevné, pružné a chemicky odolné. Po několika minutách již lze manipulovat s kabely.

 

Ucpávky  Polywater ® jsou určeny pro utěsnění kabelů především v trubkových prostupech, ale i v jiných případech. Umožňují utěsnění nových i stávajících kabelů a trubek proti tlakové vodě, kyselinám, ropným produktům a jiným  kontaminujícím látkám, ale i hlodavcům. Kabelové ucpávky Polywater® vydrží tlak vody  do 10 m vodního sloupce (1bar).

Průchodky HAWKE byly vyvinuty pro aplikace, kde je kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu kabelů a jsou schopny odolávat těmto vlivům a prostředím:

  • Oheň
  • Voda
  • Plyn
  • Chemikálie
  • Kouř
  • Výbuch
  • EMC
  • Hluk
  • Hlodavci

Nejčastější použití průchodek HAWKE je v telekomunikacích, vojenském průmyslu, výstavbě tunelů, výstavbě obchodních center, jaderných elektrárnách, vodních elektrárnách, chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a lodním průmyslu. Výhodou systémů HAWKE je velmi snadná a rychlá montáž, případně i demontáž a rozšíření již instalovaných prostupů, možnost instalace v nové výstavbě i ve stávajících kabelových sítích bez nutnosti přerušování či překládání kabelů (otevřené verze průchodek). Průchodky HAWKE jsou schváleny pro protipožární instalace ve třídách A60, H0, H60 až H120 např. dle Det Norske Veritas Offshore Standards.

Nejčastější použití průchodek HAWKE je v telekomunikacích, vojenském průmyslu, výstavbě tunelů, výstavbě obchodních center, jaderných elektrárnách, vodních elektrárnách, chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a lodním průmyslu.

TOP