DOHLED - SITEL ONLINE SERVIS

Pracoviště dispečinku SOS (SITEL ONLINE SERVIS) přijímá hlášení o poruchách a aktivuje pohotovostní servisní skupiny nejen v ČR ale také  v dalších 11-ti evropských zemích. Organizačně zodpovídá za provedení servisního zásahu, vede dokumentaci o průběhu a ukončení zásahu. Komunikuje se zákazníky a s techniky zajišťujícími servis. Pracoviště dále zajišťuje dohled a kontrolu nad sítěmi a podpůrnými technologiemi. Na pracovišti dispečinku jsou umístěny dohledové systémy aktivních telekomunikačních a podpůrných zařízení, které jsou v režimu 365/7/24 sledovány a vyhodnocovány obsluhujícím pracovníkem. Specializovaní technici řídí a kontrolují provozované systémy - služba NOC.

Kontakty

Obchodní činnost - nabídky
TEL: (+420) 267 198 347
E-mail: obchod@sitel.cz

Havarijní dispečink SITEL
Tel.: (+420) 267 198 123
E-mail: sos@sitel.cz

Zdeněk Novotný
vedoucí servisu a dispečinku
Tel.: (+ 420) 267 198 250
Fax.: (+ 420) 267 198 334
E-mail: znovotny@sitel.cz

Pracovníci dispečinku komunikují v českém a anglickém jazyce.

Dispečink vede tzv. trouble ticket, nebo-li elektronický záznam,  o servisním zásahu. Zákazník má možnost zadávat požadavky na servisní zásah a sledovat průběh řešení prostřednictvím webového rozhraní. Vstup do systému přes "červené tlačítko" na této stránce.

 
TOP