Technická podpora

Ing. Pavel Černý
TEL: (+420) 267 198 230
E-mail: pcerny@sitel.cz

PORADENSKÁ - KONZULTAČNÍ ČINNOST

Pro správné rozhodnutí zpravidla potřebujeme mít dostatek kvalitních informací. Pro stávající i nové zákazníky poskytujeme služby, které jim pomohou v tomto rozhodování. Naše dlouholeté zkušenosti ověřované každý den na připravovaných i realizovaných projektech doma i v zahraničí, náš vlastní firemní rozvoj, aktivity v řadě odborných pracovních skupin a kontakty na univerzity nám zajišťují dostatek informací a zkušeností pro nabídku poradenských služeb.

STUDIE VYTIPOVANÉ OBLASTI

Po dohodě se zákazníkem zpracováváme v několika stupních detailu informace o vytipované oblasti - lokality. Ta je podrobena přímé obhlídce, tedy kontrole aktuálního stavu a jsou o ní zajištěna i dostupná elektronická data. Vše je pak námi zpracováno do dokumentu, který přehledně a sumárně poskytne zákazníkovi pohled na zvažované místo investice. Jaké informace zpravidla námi připravené dokumenty o oblasti - lokalitě obsahují:

  • typ (charakter) zástavby
  • zjištěná konkurence v místě
  • potenciál evidovaných podnikatelů (firmy)
  • vlastníci bytových objektů - jejich struktura
  • definice rizik zjištěných obhlídkou lokality a zjištěnými informacemi
  • technický návrh řešení sítě
  • souhrn obsahující případně i orientační odhad nákladů navrženého řešení

Před zpracováním musí být vždy se zákazníkem odsouhlasena pravidla, podle kterých má být oblast - lokalita posuzována a jaký je očekáván technický návrh řešení, pokud má zákazník svoji představu.

TECHNICKÉ KONZULTACE

Pro každodenní potřeby poskytujeme svým zákazníkům technické konzultace. Ty se týkají nejen našich výrobků a dodávaných produktů. Je možné také doporučovat i postupy činností, které se opírají o naše vlastní zkušenosti z výstavby sítí elektronických komunikací a tvoří tak pro zákazníka tu "nejlepší praxi".

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Pro ty, kteří nemají jasnou představu, jak technicky některé věci řešit nebo hledají nejnovější postupy a technologie, jsme schopni zajistit nejen technické konzultace, ale také zpracování návrhu technického řešení. Sami se účastníme celé řady rozvojových aktivit a protože spolupracujeme i s celou řadou univerzit, jsme schopni připravit svým zákazníkům řešení, které bude mít co nejlepší parametry s ohledem na efektivitu výstavby a provozu. 

TOP