SILNOPROUDÉ SYSTÉMY

Společnost SITEL, spol. s r.o. poskytuje své služby v oblasti elektroinstalací, které souvisí s výstavbou komunikačních sítí ale i v oblasti samostatných "silových instalací" jakými jsou například instalace:

  • veřejného osvětlení klasického i LED
  • ve výrobních a průmyslových halách
  • technologických zařízení, výrobních linek, pracovních strojů
  • ve speciálních objektech ve zdravotnictví
  • v bytových a rodinných domech
  • rozvodů záložních napájení a energocenter
  • přípojek nn, hromosvodů a uzemnění
  • rekonstrukce elektroinstalací

Kontakty

Obchodní činnost - nabídky
TEL: (+420) 267 198 347
E-mail: obchod@sitel.cz

Technická podpora Čechy (nn)
Radomil Audy
TEL: (+420) 267 198 414
E-mail: raudy@sitel.cz

Technická podpora Morava (nn)
Ing. Pavel Procházka
TEL: (+420) 602 689 029
E-mail: pprochazka@sitel.cz

V poslední době se začínají objevovat požadavky na komplexní řešení veřejného osvětlení, které díky dálkovému monitorování umožňuje nejen regulaci intenzity osvětlení ale také sledování stavu jednotlivých svítidel. To vede nejen k úsporám elektrické energie ale také k optimálnímu osvětlení místa kolem nainstalovaného světelného bodu v závislosti na denní době i provozu. Z hlediska dohledu nad celou osvětlovací soustavou lze při modernizaci postupně přidávat modernizované úseky osvětlení do celkového systému správy osvětlení města.

Sledujeme i nové trendy, kterými jsou nejen inteligentní úsporné LED osvětlení ale i inteligentní elektroinstalace, mezi které patří například osvětlení místností, které reaguje na intenzitu dopadajícího vnějšího světla a může tak například regulovat a snížit výkon svítidel umístěných u oken místnosti proti svítidlům umístěným u dveří (kanceláře, školní učebny...). Naše činnost zahrnuje vše od zjištění představ zákazníka, přes návrh optimálního technického řešení, až po jeho realizaci. Záruční a pozáruční servis, technická podpora i potřebné konzultace jsou samozřejmostí. Spolupracujeme s renomovanými projekčními kancelářemi, které se na návrh moderních LED osvětlovacích soustav specializují.

TOP