podání žádosti pomocí internetového portálu zde:

VYJADŘOVÁNÍ K EXISTENCI SÍTÍ

SITEL, spol. s r.o.,
středisko vyjadřování k sítím

Nad Elektrárnou 1526/45
106 00  Praha 10
Tel.: (+420) 267 198 177

VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK)

Na základě žádosti stavebníků či jimi pověřených osob poskytujeme v souladu s § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyjádření k existenci technické infrastruktury, včetně uvedení podmínek ochrany dotčených sítí elektronických komunikací (SEK) a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby. Jsme oprávněným poskytovatelem geodetického vytýčení sítí a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností: SITEL, spol. s r.o., Telia Carrier Czech Republic a.s., OPTILINE, a.s., O2 Czech Republic, a.s. Vytýčení je poskytováno na základě platného vyjádření k existenci SEK.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK

ve vlastnictví níže uvedených společností je možné elektronicky na internetovém portálu (přístup přes tlačítko vlevo). 

 • SITEL, spol. s r.o.
 • Telia Carrier Czech Republic a.s. (dříve TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.)
 • OPTILINE, a.s.

SITEL, spol. s r.o.
Arelion Czech Republic a.s. (dříve Telia Carrier Czech Republic a.s.)
OPTILINE, a.s.    

 1. Žádosti o Vyjádření  na portálu SITEL a platba převodem z účtu za každou společnost samostatně s vyzvednutím Vyjádření na portálu SITEL, spol. s r.o. – průměrná doba zpracování do 3 dnů od přijetí platby na účet SITEL, spol. s r.o.
 2. Zadání Žádosti o Vyjádření  na portálu SITEL, platba dobírkou a doručení Vyjádření  prostřednictvím České pošty, a.s. – doba  zpracování do 20 dnů.
 3. Doručení Žádosti o Vyjádření Českou poštou příp. osobně a platba dobírkou s doručením Vyjádření prostřednictvím České pošty, a.s. – doba  zpracování do 30 dnů.

Poplatky za vyjádření k existenci SEK vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování daných služeb.

OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SEK:* při osobním podání je nutné doručit žádost, vč. situací ke každé společnosti samostatně.

Kopírování dokumentů: (v případě nedostatečného množství dokumentů při osobním podání)

Žádosti o vyjádření vč. dokladové části je možno předat na recepci na výše uvedené adrese střediska vyjadřování k sítím. Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

UPOZORNĚNÍ: Všechna vyjádření jsou zpoplatněna.

každá jednotlivá žádost: 215,-Kč (cena vč. DPH)

černobílá kopie barevná kopie
formát A4 / 2 Kč za kus formát A4 / 10 Kč za kus
formát A3 / 3 Kč za kus formát A3 / 30 Kč za kus

Uvedené ceny za kopírování jsou včetně DPH.

GEODETICKÉ PRÁCE

Provádíme veškeré geodetické práce na stavbách:

 • zaměření účelové technické mapy pro projektovou dokumentaci
 • vytyčení trasy dle projektové dokumentace
 • zaměření skutečného provedení stavby a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (podle směrnice či potřeb investora)
 • výkon funkce ÚOZI (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr)
 • zpracování geometrických plánů a dalších podkladů např. pro zřízení práv věcných břemen
 • vytyčování tras stávajících inženýrských sítí
 • vytyčování hranic parcel
 • sjednocení stávajících geodetických dokumentací dle požadavků nových směrnic

Pro práce v terénu používáme moderní a spolehlivou měřickou techniku výrobce Trimble – GNSS přijímače Trimble R8s a R6 a robotickou totální stanici Trimble 5603. Dále máme k dispozici totální stanici Geodimeter 608M, nivelační přístroj pro technickou nivelaci a další pomůcky.Kancelářské zpracování probíhá pomocí softwaru GROMA pro geodetické výpočty a grafického systému MicroStation (Bentley) s využitím nadstaveb ProGEO (HSI) a MGEO (GISoft).

VYTYČOVÁNÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (SEK)

Na vyžádání stavebníka nebo jím pověřené osoby je možno na uvedené korespondenční adrese zajistit geodetické vytýčení  dle jednotlivých  vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností:

 • SITEL, spol. s r.o.
 • Arelion Czech Republic a.s. ( dříve Telia Carrier Czech Republic a.s.)
 • Telefónica Czech Republic, a.s.
 • OPTILINE, a.s.

Žádosti o geodetické vytýčení je možno předat elektronicky a nebo na  uvedené kontaktní adrese. Pokud není fakturační adresa shodná s adresou žadatele, uvádějte v žádosti i adresu fakturační.

 

činnost částka
základní cena - paušál 5 600,- Kč (obsahuje přípravu dat, dopravu do 100 ujetých km, vyznačení trasy sprejem, vytyčení trasy do délky 100m, max. 4 hodiny strávené dopravou a na stavbě)
kilometrovné nad základní rámec 11,- Kč/km
1 člověkohodina nad základní rámec 800,- Kč/1 pracovník
vytyčovací síť (bod) 800 - 2 000,- Kč
podrobný bod 100 - 500,- Kč
vytyčení trasy v délce nad základní rámec 15 - 30,- Kč/m trasy

                                                                                                         uvedené ceny jsou bez DPH

(v případě nedostatečného množství dokumentů při osobní podání)

černobílá kopie barevná kopie
formát A4 / 2 Kč za kus formát A4 / 10 Kč za kus
formát A3 / 3 Kč za kus formát A3 / 30 Kč za kus

Uvedené ceny za kopírování jsou včetně DPH.

GEODETICKÉ PRÁCE

Ing. Rudolf Čihák
Tel.: (+420) 267 198 162
E-mail: rcihak@sitel.cz

VYTYČOVÁNÍ SÍTÍ

za: SITEL, spol. s r.o., Arelion Czech Republic a.s. (dříve Telia Carrier Czech Republic a.s.)
Ing. Rudolf Čihák
Tel.: (+420) 267 198 162
E-mail: rcihak@sitel.cz

za: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stanislav Rada - Čechy
Tel.: (+420) 606 744 788
E-mail: sr@sitel.cz

Jiří Kozel - Morava
Tel.: (+420) 606 704 412
E-mail: jkozel@sitel.cz

TOP