VÝSTAVBA LINIOVÝCH STAVEB A KABELOVODŮ

Zemní práce, pokládku a zafukování kabelových tras zajišťujeme přes 20 let. Jde o základní přípravu tras pro vybudování kabelových sítí a to jak metalických, tak optických. Činnost zajišťujeme na celém území České republiky ale i v zahraničí, jako např.: Slovensko, Rakousko, Polsko a v různých částech Ruska. V oblasti této činnosti máme nejen bohaté zkušenosti a znalosti, ale také dobře sehrané pracovníky.

Činnosti:

 • výstavba kabelovodů
 • přeložky sítí jednotlivých operátorů, vč. veřejnoprávního projednání
 • optické a metalické propoje pro jednotlivé operátory a veřejnou správu
 • zafukování mikrotrubiček
 • kalibrace a tlakování mirotrubiček a chrániček HDPE
 • zaměření a odstranění závad
 • přifukování optického kabelu a mikrotrubiček ke stávajícímu optickému kabelu (omezení je průměr chráničky a stávajícího kabelu)
 • zafukování svazku vláken, mikrokabelů, optických kabelů, metalických kabelů od průměru kabelů 1 mm až 32 mm do chrániček 5 mm až 50 mm

Kontakty

Obchodní činnost - nabídky
TEL: (+420) 267 198 347
E-mail: obchod@sitel.cz

Technická podpora Čechy
Ing. Jaroslav Stolovský
TEL: (+420) 267 198 418
E-mail: jstolovsky@sitel.cz

Technická podpora drážní kabelovody
Štěpán Janovský 
TEL: (+420) 602 430 794
E-mail: sjanovsky@sitel.cz

 Zafukování mikrotrubiček - základní sestavy:

 • 3MT x 10mm, 4MT x 7mm, 5MT x 10mm, 10MT x 7mm
 • 1MT, 2MT, 3MT, buď samostatně, nebo přífuk dle stávajícího stavu optického kabelu
 • z těchto hlavních sestav, jdou poskládat jiné varianty dle požadavků zákazníka, omezení je dáno průměrem chráničky HDPE a rovnoměrným uložením mikrotrubiček

Základní výbava technikou:

 • měřákem tlaku Lancier, pro kontrolu tlaku těsnosti chrániček HDPE a MT
 • sondou pro zaměření závad lokátorem pro vyhledání  sondy a metalických tras, hledačem Markerů
 • 5 druhů zafukovacích zařízení, které jsou používány a vždy nastaveny dle potřeb stavby
 • kompresory Atlas Copco 186 XAHS
 • terénní vozidla pro práce ve stížených podmínkách
 • pásové a rolové bagry 3 -20t
 • nadměrné automobily pro převozy materiálů a techniky
TOP