VÝSTAVBA OPTICKÝCH A METALICKÝCH KABELOVÝCH SÍTÍ

Jsme komplexním partnerem pro vás při výstavbě všech typů kabelových sítí. Nejen, že máme zkušený personál s dlouholetými zkušenostmi, ale máme také nejnovější technologie a nástroje pro profesionální navrhování a údržbu všech typů kabelových sítí.

OPTIKA: Nabízíme našim zákazníkům jakoukoli technologii připojení optických vláken (od svařování ve vzdálených sítích až po mechanické připojení na nejnižších úrovních sítě). Garantujeme také optimální řešení podle přání zákazníka při výběru technologií pro optické konektory, kabelové komory a rezervy.

METALIKA: Profesionálně se staráme o vaše metalické sítě pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční symetrické kabely, stejně jako pro koaxiální kabely. Jsme schopni nabídnout vše od návrhu až po novou výstavbu.

Kontakty

Obchodní činnost - nabídky
TEL: (+420) 267 198 347
E-mail: obchod@sitel.cz

Technická podpora Čechy
Ing. Dalibor Mitana
TEL: (+420) 267 198 234
E-mail: dmitana@sitel.cz 

Technická podpora Morava
Ing. Pavel Procházka
TEL: (+420) 602 689 029
E-mail: pprochazka@sitel.cz

Kontakty

Obchodní činnost - nabídky
TEL: (+420) 267 198 347
E-mail: obchod@sitel.cz

Technická podpora Čechy
Michal Keselica
vedoucí střediska

TEL: (+420) 267 198 216
E-mail: mkeselica@sitel.cz

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PRO OPTICKÉ SÍTĚ

  • Návrh a zpracování projektové dokumentace a aktuální implementační dokumentace.
  • Inženýrské služby ve všech fázích přípravy a realizace zákaznického projektu.
  • Pokládka, zatahování a instalace ochranných trubek, mikrotrubiček a svazků mikrotrubiček v provedení HDPE, LSHF, HFFR a LSOH.
  • Zafukování a zatahování optických kabelů, mikrokabelů a vláknových svazků (jednotek).
  • Montáž spojek optických kabelů a mikrokabelů.
  • Konstrukční poradenství v oblasti optických rozvaděčů.
  • Ukončování optických kabelů, mikrokabelů a vláknových svazků v optických rozvaděčích.
  • Měření přenosových parametrů optických tras a sítí s jednovidovými a mnohovidovými vlákny – měření celkové hodnoty útlumu optických vláken přímou metodou a měření celkové hodnoty útlumu optických vláken včetně měření průběhu změny hodnoty útlumu podél vláken reflektometrickou metodou (Optical Time Domain Reflectometer, OTDR).
  • Měření přenosových parametrů optických tras a sítí s jednovidovými vlákny – měření celkové hodnoty chromatické disperze (CD) a měření celkové hodnoty polarizační vidové disperze (PMD).
  • Měření přenosových parametrů optických tras a sítí s jednovidovými vlákny – distribuované měření polarizační vidové disperze (PMD) umožňující přesnou lokalizaci místa nebo úseku s nárůstem hodnoty PMD vlivem nějakého nežádoucího působení na vlákno (např. mikroohybem, stlačením atp.).
  • Záruční a pozáruční servis optických tras.

  Pro uvedené a další nezbytné činnosti jsou používány nejmodernější zařízení a přístroje, např. automatické svářečky optických vláken se systémem vzájemného nastavení vláken ve třech osách (Profile Aligmnent System, PAS), měřiče útlumu přímou metodou s identifikací vlnové délky a s automatickou vzájemnou kalibrací i vzdálených přístrojů, měřiče útlumu OTDR s velkými dynamickými rozsahy a tím i překlenutelnými útlumy vláken až 100 km atd.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRO METALICKÉ SÍTĚ

 • Projektové a inženýrské poradenství v oblasti výstavby, překládek i údržby metalických kabelových sítí.
 • Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro stavební povolení - DSP, dokumentace pro provedení stavby - DPS, realizační dokumentace stavby - RDS, dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS).
 • Pokládka úložných metalických kabelů do kabelových rýh (kynet).
 • Zatahování metalických kabelů do kabelovodů multikanálových a trubkových, ukládání metalických kabelů v kolektorech.
 • Montáž spojek metalických kabelů s olověnými plášti a izolací žil vzduch-papír (např. TCKQYPY, TCKQY, ...).
 • Montáž spojek metalických kabelů celoplastových plněných vodoblokující hmotou nebo vodoblokujícím práškem a s izolací žil foam-skin PE (např. TCEPKPFLE, TCEPKFLE …).
 • Ukončování metalických kabelů na zářezových svorkovnicích, na kabelových závěrech v kabelovnách a ve všech typech rozvaděčů.
 • Závěrečné měření přenosových parametrů metalických kabelů stejnosměrné a střídavé.
 • Vytyčování podzemních sítí elektronických komunikací.
TOP