Technický úsek

Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.

TEL: (+420) 267 198 472
E-mail: mschlitter@sitel.cz

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ ÚKOLY

Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj optických součástek pro silovou energetiku a energovody. Vznik projektu v rámci programu TA ČR - podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

   

Účastnící projektu:

  • SQS Vláknová optika, a.s.
  • Kabelovna Kabex, a.s.
  • SITEL, spol. s r.o.
  • T-Systems Czech Republic, a.s.
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Etapa projektu "A" = polygon pro měření optických vláken na střeše ČVUT FEL
Etapa projektu "B" = polygon pro měření optických vláken v pražském metru - síť T-Systems

Vzdělávání a školení

Důležitým úkolem pracovníků technického úseku je také péče o předávání nových a aktuálních informací z oboru nejen zaměstnancům SITELu ale připravují a aktivně přednáší na školeních pro projektanty i odborné pracovníky svých zákazníků. Zastupují SITEL také v různých odborných komisích a skupinách, v kterých se připravují podklady pro další rozvoj ICT v České republice.

Rozvoj

Klíčovou roli k zajištění komplexní péče o zákazníky hraje útvar Rozvoje společnosti, který poskytuje nejen špičkové odborné zázemí ale také širokou škálu služeb. Je zapojen v celé řadě rozvojových, normalizačních i poradenských činností. Mezi špičkové aktivity bezesporu patří příprava a pilotní ověření měření úniku tepla, vody a produktů pomocí optických vláken, příprava a spuštění nové služby pro naše zákazníky v oblasti měření distribuované polarizační vidové disperze s analýzou jejího průběhu v průběhu celé délky trasy. Útvar odpovídá také za interní certifikační a auditorskou činnost.

MĚŘENÍ POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE

Bc. Anna Biernátová
TEL: (+420) 267 198 335
E-mail: abiernatova@sitel.cz

TOP