My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Obchodní manažer – Čechy

Ing. Zdeněk Záruba
Tel.: 725 951 664
E-mail: zzaruba@sitel.cz

Obchodní manažer – Morava

Radek Musil
Tel.: 602 661 928
E-mail: rmusil@sitel.cz

Obchodní manažer – Morava

Vladimír Vlček
Tel.: 602 367 396
Email: vvlcek@sitel.cz

Ke stažení

Mikrotrubičky a trubičkové svazky TIÚ PLAST

Nejnovější technologie výstavby optických sítí je postavena na technologii mikrotrubičkování. Tato technologie umožňuje variabilní výběr několika možných kombinací systémů, a to použití mikrotrubičkových svazků, zafouknutí mikrotrubiček do prázdných HDPE trubek nebo položení zodolněných mikrotrubiček přímo do země. Všechny tyto možné systémy lze kombinovat s ohledem na požadavky projektu a jeho topologie. Mikrotrubičky se vyrábějí ve standardním provedení z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) ve dvou základních provedeních:

  • tenkostěnné pro instalaci do chrániček nebo kabelových kanálů
  • silnostěnné (zodolněné) pro přímou pokládku do země

Svazky ze silnostěnných trubiček z HDPE jsou určeny pro přímou pokládku do země. Mikrotrubičky i svazky byly testovány v nezávislé zkušebně ITC Zlín a splňují požadavky normy EN 60794-1-2014.

Požárně odolné trubičky a svazky

Pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na požární odolnost a minimální toxicitu zplodin hoření se vyrábějí trubičky i svazky ve dvou stupních hořlavosti:

  • se sníženou kouřivostí – LSOH (low smoke zero halogene) dle norem EN 60332-1-1+A1:2005 a EN 60332-1-2+a1+a11:2005; splňují požadavky nomy ČSN 73 0862 – stupeň hořlavosti B – nesnadno hořlavé
  • zpomalující šíření plamene – HFFR (halogene free flame retardant) dle norem EN 60332-3-10:2010 a EN 60332-3-23:2010

Mikrotrubičky ani svazky neobsahují nebezpečné chemické látky ani směsi (chemický zákon č. 350/2011 Sb.), rovněž neobsahují sloučeniny olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, PBB (polybromované bifenyly) a PBDE (polybromované difenylethery) dle směrnice EU č.2002/95 – RoHS.