My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Při našich aktivitách dodržujeme, ale také vyžadujeme dodržování, zásady zodpovědného a profesionální přístupu, kolegiality a loajálnosti. Společnost SITEL, spol. s r.o. vydala pro své zaměstnance etický kodex, který definuje pravidla chování pro všechny zaměstnance a ukládá povinnost chovat se profesionálně, eticky a v souladu s právními předpisy, a to jak interně v rámci společnosti, tak i navenek vůči třetím osobám (orgány veřejné správy, odběratelé, dodavatelé, konkurenti apod.) Tento dokument je v plném znění uložený na sekretariátu společnosti, elektronicky pak na intranetu společnosti.

Je pro nás důležitá spokojenosti našich zaměstnanců, a proto jim poskytujeme i řadu zaměstnaneckých výhod, které máme uvedeny na karierních stránkách společnosti. Jsme tým zkušených odborníků, vzájemně si pomáháme. Rádi kariérně podpoříme každého, kdo má chuť posunout sebe i naši společnost tím správným směrem.

Děkujeme všem za dodržování námi respektovaných zásad a tím také za zvyšování firemní kultury společnosti.

Ing. Jan Novák, CSc.
jednatel