My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Mgr. Lucie Sládková

Mobil: (+420) 605 254 611
E-mail: prislusna.osoba@luciesladkova.cz

OZNÁMENÍ O MOŽNÉM PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ podle § 2 zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Komu oznámit:

Pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání je určena příslušná osoba, kterou je: Mgr. Lucie Sládková, tel. číslo 605 254 611, e-mail: prislusna.osoba@luciesladkova.cz. Oznamovatel může podat oznámení elektronicky prostřednictvím webových stránek https://www.podatoznameni.cz/Další možností oznámení je doručení oznámení Ministerstvu spravedlnosti na stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Jak oznámit příslušné osobě:

  1. vyplněním elektronického formuláře na stránkách https://www.podatoznameni.cz/ v záložce „oznámení protiprávního jednání“ Oznamovatel může podat oznámení elektronicky prostřednictvím webových stránek https://www.podatoznameni.cz/ , PIN společnosti SITEL, vůči které chcete podat oznámení je PIN: 2ALL1.
    nebo
  2. elektronickým dopisem na adresu příslušné osoby
    nebo
  3. ústně osobně nebo telefonicky přímo příslušné osobě

Omezení možnosti podat oznámení:

Společnost SITEL vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.