My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Skupina SITEL poskytuje své služby v rámci celé ČR. Abychom zajistili celorepublikové působení a rychlou reakci na urgentní požadavky, máme vhodně rozmístěna naše zastoupení.

Kliknutím na pobočku otevřete kontakty:

Zahraniční zastoupení

Kliknutím na stát otevřete webové stránky:

SLOVENSKO
NĚMECKO
POLSKO
UKRAJINA
MAĎARSKO