My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Technický úsek

Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.
Tel.: (+420) 267 198 472
E-mail: mschlitter@sitel.cz

Technika a inovace

Technika a inovace  jsou pojmy, které v rámci SITELu, zajištuje a  podporuje technický úsek  ať už předáváním nových a aktuálních technických informací z oboru elektronických komunikací prostřednictvím různých školení vlastním zaměstnancům nebo  prostřednictvím externích školení i zájemcům jiných organizací, a to  formou přednášek  na odborných konferencích, na seminářích nebo i během odborných školení pořádané např. pro projektanty a zhotovitele optických sítí.

Technický úsek poskytuje nejen kvalitní odborné zázemí v oblasti elektronických komunikací, ale také širokou škálu služeb.  Zabývá se např. přípravou studií proveditelnosti výstavby optických sítí typu FTTx a další poradenskou činností. Odpovídá také za přípravu a kontrolu interních technologických postupů, zejména v oblasti montáží, měření a kontroly sítí elektronických komunikací.  Je též zapojen v celé řadě  dalších rozvojových a poradenských činností.

 Mezi jeho vysoce poptávané aktivity patří i příprava a pilotní ověření různých aplikací optovláknové senzoriky, jako je monitoring a měření změn různých fyzikálních veličin – hmotností, posunů staveb a konstrukcí, teplot prostředí a jejich změn, např. při porušení teplovodů, úniku vody či jiných tekutin z potrubí a nádrží), monitoring zabezpečení objektů a území před neoprávněným vnikem, poškozením atp.