My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Ing. Petr Landa

Vedoucí střediska
Tel.: 267 198 160
E-mail: planda@sitel.cz

Součástí našich služeb je také finalizace dokumentace daného projektu

Dokumentace skutečného provedení je soubor dokumentů, který vzniká až po dokončení výstavby dané zakázky a graficky zachycuje její finální (skutečný) stav. Je zajišťována pracovníky v samostatném útvaru v úzké spolupráci s realizační složkou. Jako podklad využívá projektovou dokumentaci (u zakázek bez PD lze jako podklad využít např. i pořízenou fotodokumentaci), ale jelikož v praxi dochází během realizace velmi často ke změnám vyvolaným reálnou skutečností nebo dodatečnými požadavky investorů, bývá finální verze dokumentace odlišná od zadání v původním projektu. Dokumentace skutečného provedení obsahuje veškeré změny, které byly provedeny v průběhu výstavby.

Zajišťujeme zpracování dokumentace skutečného provedení optických a metalických sítí, CCTV, EZS, EPS.

Při své práci využíváme naší znalosti směrnic  investorů v tomto oboru jako je  například Armáda České republiky , ČDT, Energetika, Správa železnic, T-Mobile, Slovak Telekom, CETIN, Vodafone apod.

U nových zákazníků jsme schopni se přizpůsobit požadavkům (předpisům), dle kterých požadují dokumentaci skutečného provedení vyhotovit. Primárně vytváříme dokumentaci pro interní zakázky, ale jsme schopni vypracovat dokumentaci i pro externí zákazníky na základě předaných podkladů z výstavby. Disponujeme kreslícími programy jako např. AutoCAD nebo Bentley a některými jejich nástavbami a dále máme k dispozici velkoformátový plotter.