My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Zadání žádosti o vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací

Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společností Arelion Czech Republic a.s., OPTILINE a.s. a SITEL, spol. s r.o. zpracovává pro SITEL, spol. s r.o. společnost CNL INVEST s.r.o. na portále ZADOSTI.CZ. Služba „zadosti.cz“ je určena pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítě prostřednictvím internetu. Formulář služby „zadosti.cz“ je určen k elektronickému podání žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací se zakreslením zájmových oblastí nad mapou. Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítě vůči zájmové oblasti žadatele. Platnost vydaného stanoviska je 1 rok. Vydané stanovisko nelze prodloužit, po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko. Žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací (dále jen „žádost“) jsou zasílány elektronicky.

Zaslané žádosti jsou zpoplatněny dle ceníku vyjadřující se společnosti.