My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Ing. Rudolf Čihák

Vedoucí střediska
Tel.: 267 198 362
Mobil: 602 687 983
E-mail: rcihak@sitel.cz

Máme zkušené geodety

 • zaměření účelové technické mapy pro projektovou dokumentaci
 • vytýčení trasy dle projektové dokumentace
 • zaměření skutečného provedení stavby a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (podle směrnice či potřeb investora)
 • výkon funkce ÚOZI (Ústředně oprávněný zeměměřický inženýr)
 • zpracování geometrických plánů a dalších podkladů např. pro zřízení práv věcných břemen
 • vytyčování hranic parcel
 • sjednocení stávajících geodetických dokumentací dle požadavků nových směrnic

Pro práci v terénu používáme spolehlivé přístrojového vybavení: „… GNSS přijímače Trimble R12i a R8s a robotickou totální stanici Trimble S7 s možností skenování. Dále máme k dispozici nivelační přístroj pro technickou nivelaci a další pomůcky. Kancelářské zpracování probíhá pomocí výpočetního softwaru GROMA a CAD softwaru od spol. Bentley Systems (MicroStation) s využitím nadstaveb ProGEO (Unicorn) a MGEO (GISoft).“

Na vyžádání stavebníka nebo jím pověřené osoby je možno na uvedené korespondenční adrese zajistit geodetické vytýčení dle jednotlivých vyjádření k síti a zařízení elektronických komunikací ve vlastnictví těchto společností:

 • SITEL, spol. s r.o. (správce: Ing. Rudolf Čihák)
 • Telia Carrier Czech Republic a.s. (správce: Ing. Rudolf Čihák)
 • OPTILINE, a.s. (správce: Ing. Rudolf Čihák)
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (správce: Stanislav Rada – Čechy)