My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Obchodní oddělení

Tel.: (+420) 267 198 347/111
E-mail: obchod@sitel.cz

Technická podpora

Tel. (+420) 267 198 308
E-mail.: rizeniprovozu@sitel.cz

Ke stažení

Zabýváme se výstavbou liniových staveb

Liniové stavby zahrnují pozemní komunikace, tedy dopravní infrastrukturu včetně tunelů, stavby na drahách a výstavbu inženýrských sítí, tedy projektů pro energetiku, tedy výstavbu elektrického vedení, výstavbu optických přístupových sítí FTTH včetně přeložek apod.

Liniové stavby provádíme  například výstavbou kabelových tras z Multikanálů a přístupových komor Carson , výstavba byla na našem trhu zahájena před více než 15 lety, za tuto dobu naše společnost úspěšně zavedla tyto produkty na trh a nasbírala mnoho zkušeností, které použila ke zdokonalení tohoto progresivního řešení výstavby kabelovodů.

Multikanál je využíván při budování metropolitních síti, železničních a tramvajových zastávek, místních sítí, páteřních rozvodů budov. Klíčové je, že do již vybudovaného kabelovodu lze snadno vstoupit z přístupových komor a další zemní a výkopové práce nejsou nutné.  Praxe ukázala  výhodnost plánovat kabelové trasy s rezervou obzvlášť v městských zástavbách, protože s růstem objemu pokládaných kabelů roste i nárok na prostorové uložení. Všechny tyto nároky Multikanál splňuje plnou měrou a bezesporu lze říci, že v současné době neexistuje srovnatelný výrobek, který by byl schopen plně konkurovat tomuto systému a všem jeho přednostem.

Činnosti související s výstavbou liniových staveb:

  • výstavba kabelovodů
  • projekty na pozemních komunikacích
  • optické a metalické propoje pro jednotlivé operátory a veřejnou správu
  • přeložky sítí jednotlivých operátorů, vč. veřejnoprávního projednání
  • optické a metalické propoje pro jednotlivé operátory a veřejnou správu
  • zafukování mikrotrubiček
  • kalibrace a tlakování mirotrubiček a chrániček HDPE
  • zaměření a odstranění závad
  • přifukování optického kabelu a mikrotrubiček ke stávajícímu optickému kabelu (omezení je průměr chráničky a stávajícího kabelu)
  • zafukování svazku vláken, mikrokabelů, optických kabelů, metalických kabelů od průměru kabelů 1 mm až 32 mm do chrániček 5 mm až 50 mm