My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Obchodní oddělení

Tel.: (+420) 267 198 347/111
E-mail: obchod@sitel.cz

Technická podpora

Tel. (+420) 267 198 308
E-mail.: rizeniprovozu@sitel.cz

Ke stažení

Zajišťujeme profesionální servis metalických sítí

Zajišťujeme servis  pro  nízkofrekvenční a vysokofrekvenční symetrické kabely, stejně jako pro koaxiální kabely.

Rozsah poskytovaných služeb pro metalické sítě:

  • Projektové a inženýrské poradenství v oblasti výstavby, překládek i údržby metalických kabelových sítí.
  • Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro stavební povolení – DSP, dokumentace pro provedení stavby – DPS, realizační dokumentace stavby – RDS, dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS).
  • Pokládka úložných metalických kabelů do kabelových rýh (kynet).
  • Zatahování metalických kabelů do kabelovodů multikanálových a trubkových, ukládání metalických kabelů v kolektorech.
  • Montáž spojek metalických kabelů s olověnými plášti a izolací žil vzduch-papír (např. TCKQYPY, TCKQY, …).
  • Montáž spojek metalických kabelů celoplastových plněných vodoblokující hmotou nebo vodoblokujícím práškem a s izolací žil foam-skin PE (např. TCEPKPFLE, TCEPKFLE …).
  • Ukončování metalických kabelů na zářezových svorkovnicích, na kabelových závěrech v kabelovnách a ve všech typech rozvaděčů.
  • Závěrečné měření přenosových parametrů metalických kabelů stejnosměrné a střídavé.
  • Vytyčování podzemních sítí elektronických komunikací.