My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Ing. Radovan Poisel

Vedoucí střediska
Tel.: (+420) 267 198 422
E-mail: rpoisel@sitel.cz

Zajištujeme projekční činnost

Projekční a inženýrskou činnosti zajišťujeme nejen pro akce připravované k realizaci naší společností ale také jako samostatně poskytované služby pro naše zákazníky. V rámci projekční činnosti nabízíme:

  • Konzultace a poradenskou činnost v rámci projekční činnosti staveb
  • Vypracování studie proveditelnosti
  • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
  • Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Zaměření této činnosti je orientováno zejména pro optické sítě při využití nejnovějších technologií pokládky a montáže optických kabelů, mikrokabelů, případně samotných vláken. Důležitou činností je i zajištění dokumentace pro přeložky komunikačních sítí v rámci rekonstrukcí dopravní infrastruktury. V rámci komplexního přístupu je zajišťováno povolení v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a u vybraných projektů také inženýrská činnost, včetně  prací spojených se zřizováním věcných břemen, projednáváním a sepisováním smluv o smlouvách budoucích s vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí. Popřípadě zajistíme s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavření jiné písemné smlouvy. Pro naše zákazníky projektujeme řadu technologií od různých výrobců zejména sítě FTTH, FTTB, FTTS, FTTX včetně vnitřních rozvodů.