My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty:

Obchodní činnosti – nabídky
tel: 267 198 347
Email: obchod@sitel.cz

Technická podpora silnoproudých tras Čechy
Ing. Vít Kodr
Název Funkce
tel: 267 198 427
Email: vkodr@sitel.cz

Technická podpora slaboproudých a silnoproudých tras Morava
Ing. Pavel Procházka
Název Funkce
tel: 602 689 029
Email: pprochazka@sitel.cz

 • Prospekt
 • Foto – ukázka realizací

Nabízíme dodávku a instalaci slabo
i silnoproudé technologie
zahrnující strukturované kabeláže,
kamerové systémy, elektronické zabezpečovací a požární systémy, přístupové
systémy, aktivní prvky, zařízení pro vybavení datových center, radiové systémy
atp.

Nabízíme realizaci návrhu, výstavby a údržbu slaboproudých systémů a zabezpečovacích technologií v širokém spektru užití. Nabízené služby lze rozdělit do několika základních kategorií :

 • datové sítě – strukturovaná kabeláž
 • dohledové systémy CCTV
 • zabezpečení proti násilnému vniknutí (EZS)
 • zabezpečení proti živelným událostem (EPS)

Součástí našich služeb je dodávka také dalších  zařízení a systémů jako jsou docházkové systémy, systémy vstupu do objektů, vjezdů na parkoviště servis telekomunikačních slaboproudých a silnoproudých zařízení a sítí.

Poskytuje naše služby také v oblasti silnoproudých elektroinstalací, které souvisí s výstavbou komunikačních sítí ale i v oblasti samostatných „silových instalací“ jakými jsou například instalace:

 • veřejného osvětlení klasického i LED
 • ve výrobních a průmyslových halách
 • technologických zařízení, výrobních linek, pracovních strojů
 • ve speciálních objektech ve zdravotnictví
 • v bytových a rodinných domech
 • rozvodů záložních napájení a energocenter
 • přípojek nn, hromosvodů a uzemnění
 • rekonstrukce elektroinstalací