My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Technický úsek

Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.
Tel.: (+420) 267 198 472
E-mail: mschlitter@sitel.cz

Informace z oboru pro naše zaměstnance i externí zákazníky

Důležitým úkolem pracovníků technického úseku je také péče o předávání nových a aktuálních informací z oboru nejen zaměstnancům SITELu ale připravují a aktivně přednáší na školeních pro projektanty i odborné pracovníky svých zákazníků. Zastupují SITEL také v různých odborných komisích a skupinách, v kterých se připravují podklady pro další rozvoj ICT v České republice.

Společnost SITEL, spol. s r.o. je aktivní také v různých organizacích, odborných komisích a skupinách, zabývajících se problematikou stavu a rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) v České republice. Jedná se např. o sdružení ICT UNIE, Výbor nezávislého    ICT průmyslu, Českou asociaci telekomunikací, Českou vědeckotechnickou společnost spojů a Technické normalizační komise České agentury pro standardizaci.