My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Pro správné rozhodnutí zpravidla potřebujeme mít dostatek kvalitních informací. Pro stávající i nové zákazníky poskytujeme služby, které jim pomohou v tomto rozhodování. Společnost SITEL, spol. s r.o. nabízí poradenskou i projektovou činnost včetně vyjadřování se k existenci technické infrastruktury.