My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Kontakty

Jiří Ruml

Vedoucí střediska
Tel.: 267 198 176
E-mail: jruml@sitel.cz

Služebnosti

Věcná břemena (tzv. služebnosti)  jsou nedílnou součástí související s výstavbou sítí. Při této činnosti se stavba dotýká práv vlastníků jednotlivých pozemků, přes které je vedena. Aby výstavba mohla řádně proběhnout, uzavírají se před jejím zahájením s vlastníky pozemků  smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene vycházející z platné legislativy dané  Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a Zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005.

Po realizaci se pak vypracovávají smlouvy finální, též vkladové, jejichž součástí je vyčíslení souvisejících jednorázových náhrad za nově vzniklou „služebnost“ (břemeno) a geometrický plán, ve kterém je rozsah věcného břemene graficky znázorněn. Tyto smlouvy se následně podávají na Katastr nemovitostí k zápisu vkladu do jeho evidence.

Pro naše  zákazníky tuto činnost zajišťujeme komplexně na klíč.