My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj optických součástek pro silovou energetiku a energovody. Vznik projektu v rámci programu TA ČR – podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.