My se staráme o Vaše sítě, Vy se staráte o své zákazníky.

11. 7. 2017

Telekomunikace

Zajištujeme komplexní dodávky optických a metalických kabelových a datových sítí na všech úrovních (přístupové, metalické, tranzitní, mezinárodní. Specializujeme se také na dodávku dohledových a zabezpečovacích systému (CCTV, EZS i EPS).

11. 7. 2017

ICT

Nabízíme výstavbu a provoz datových center, projekty komunikační a informační bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury.

11. 7. 2017

Servis

Zajištujeme služby dohledového a síťového operačního centra 365/7/24, dohled a údržbu veřejných i privátních sítí, měření.

11. 7. 2017

Služby

Pro správné rozhodnutí zpravidla potřebujeme mít dostatek kvalitních informací. Pro stávající i nové zákazníky poskytujeme služby, které jim pomohou v tomto rozhodování. Společnost SITEL, spol. s r.o. nabízí poradenskou i projektovou činnost včetně vyjadřování se k existenci technické infrastruktury.

11. 7. 2017

Prodej produktů

Společnosti SITEL, spol. s r.o. nabízí také řadu svých vlastních produktů na telekomunikačním trhu.

11. 7. 2017

Výzkum a vývoj

Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj optických součástek pro silovou energetiku a energovody. Vznik projektu v rámci programu TA ČR – podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.